Privacystatement en proclaimer

Dit is de officiële website van de gemeente Son en Breugel. De gemeente Son en Breugel is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze inhoud zo volledig, actueel en toegankelijk mogelijk te houden. 

Over deze website

Dit is de officiële website van de gemeente Son en Breugel. De gemeente Son en Breugel is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze inhoud zo volledig, actueel en toegankelijk mogelijk te houden. De normen uit de BurgerServiceCode zijn hierbij leidraad. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Komt u desondanks fouten of verouderde informatie tegen dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. 

Link naar website derde(n)

Op de website van de gemeente Son en Breugel kunt u een aantal links vinden naar sites buiten de gemeentelijke website. De inhoud van de websites die u via een link opent, vallen niet onder verantwoordelijkheid van de gemeente Son en Breugel. U kunt hierbij denken aan de websites die specifiek worden genoemd bij "links" maar ook aan de website waarop onze digitale bestemmingsplannen worden getoond. 

Copyright

Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van de gemeente Son en Breugel en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd worden zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van de gemeente Son en Breugel. Voor meer informatie over het gebruik van het materiaal kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling communicatie. 

Officiële publicaties

Officiële publicaties zijn terug te vinden in weekblad DeMooiSonenBreugelKrant. Via de website wordt ook toegang verleend tot teksten van gemeentelijke regelgeving. Voor meer informatie, zie de pagina lokaal beleid en regelgeving.  

Privacystatement

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Per e-mail of webformulier verstrekte persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van een aanvraag of het geven van een reactie en eveneens uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden beschikbaar gesteld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Meer informatie over uw privacy en de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Op 14 november 2017 heeft het college het register verwerking persoonsgegevens vastgesteld. Dit register brengt alle processen in kaart waar de gemeente persoonsgegevens verwerkt. Voor vragen kunt u contact opnemen met de privacy beheerder van de gemeente.

Cookies

Gemeente Son en Breugel maakt gebruik van cookies om haar website te verbeteren en te analyseren. We meten bijvoorbeeld hoe vaak bezoekers op onze website komen, tijdsduur en welke pagina's bezocht worden. Met deze informatie kunnen we de website qua vorm en functionaliteit verbeteren en optimaliseren. De cookies slaan geen persoonlijke informatie op (bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres). De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.  

Responsible Disclosure

De gemeente Son en Breugel neemt uitgebreide maatregelen om zijn computersystemen goed te beveiligen. Toch kunnen ook onze systemen (een) zwakke plek(ken) hebben. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u. Wij kunnen dan snel gepaste maatregelen nemen. Voor meer informatie, zie de pagina responsible disclosure.

Meer informatie en vragen

Voor meer informatie/vragen, zie onze contactpaginaLogo DigiD
Algemene vragen of opmerkingen: gemeente@sonenbreugel.nl 
U kunt ook reageren door per post een brief te schrijven of een elektronische brief te versturen (deze is voorzien van uw DigiD).