Spreekrecht

Spreekrecht?

Tijdens de vergaderingen van de commissies én van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. 

5 minuten

Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering door geven aan de griffier. Hij noteert dan uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. De voorzitter van de vergadering geeft u het woord op volgorde van aanmelding. Deze kan anders besluiten, bijvoorbeeld als er meer mensen zijn die over hetzelfde onderwerp willen praten.

U krijgt 5 minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal daarom goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen. De commissieleden kunnen uw mening meenemen in hun overweging.