Samenwerking Dommelvallei

De voltallige colleges van Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., en Son en Breugel hebben concrete afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de drie gemeenten.

Enerzijds is er een gezamenlijke dienst Dommelvallei, die taken op het gebied van personeel en organisatie, financiën, I&A en documentaire informatievoorziening uitvoert voor de drie gemeenten.

Anderzijds werken we aan een visie op strategische samenwerking in het gebied.