(Veer)Krachtig bestuur samenvatting stand van zaken augustus 2014