Project Bestuurlijke Toekomst 2014-2015

Sinds september 2014 zijn we bezig geweest met een proces om te komen tot een weloverwogen besluit over de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel.

De overheid en de rol van de overheid in Nederland veranderen. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Ook vraagt de gemeenschap om steeds meer invloed op de eigen leef- en werkomgeving. Om die redenen heeft het gemeentebestuur van Son en Breugel zijn visie willen vaststellen op de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Daarnaast heeft het provinciebestuur - in het kader van het project (Veer)Krachtig Bestuur in Brabant - alle Brabantse gemeenten gevraagd na te denken over hun eigen bestuurlijke toekomst.

Wij zijn tot een besluit gekomen aan de hand van het BOB-model: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. In verschillende fases van dit proces hebben wij inwoners en vertegenwoordigers van verschillende organisaties gevraagd naar hun mening, idee├źn en inbreng.

Op basis van de verkregen input heeft het college een notitie inclusief voorstel opgesteld voor de raad voor de besluitvorming.
Op 18 juni 2015 heeft de raad deze besluitvormingsnotitie vastgesteld.

De kern van dit voorstel bestaat uit een gefaseerde aanpak:

  1. Samenwerking binnen Dommelvallei; (korte termijn; binnen nu en twee jaar)
  2. Samenwerking binnen het stedelijk gebied; (middellange termijn; binnen nu en vier jaar)
  3. Visie op bestuurlijke vorm; (lange termijn; vanaf vier jaar)

Bij elke stap is het aan de gemeenteraad om te oordelen en te besluiten over de koers.

De complete uitgewerkte visie en ook andere informatie over dit onderwerp en het doorlopen proces vindt u hieronder.

Belangrijke informatie: