(neven)functies (plv) burgerleden

Overzicht functies en nevenfuncties (plaatsvervangend) burgerleden raadscommissies Son en Breugel

De (neven)functies naast het (plv.) lidmaatschap van de commissie zijn onbezoldigd tenzij anders is vermeld.

De heer Maarten van Beek

 • Burgerlid raadscommissie burgerzaken, fractie Dorpsbelang
 • Plaatsvervangend voorzitter raadscommissie algemene zaken
 • Lid Commissie Communicatie Sonenergie
 • Lid PR-werkgroep Vestzakkomedie
 • Bestuurslid Stichting Vestzaktheater
 • Project manager ImageBooks, Veghel (bezoldigd)

De heer Giel van Beers

 • Plaatsvervangend burgerlid raadscommissie algemene zaken, fractie CDA
 • Adviseur ROC Summa college (bezoldigd)

Mevrouw Mireille Bonnier

 • Plaatsvervangend burgerlid raadscommissie burgerzaken, fractie CDA
 • Local Process Owner Customer service operations Benelux bij Signify (bezoldigd)

De heer Jan-Frans Brouwers

 • Plaatsvervangend burgerlid raadscommissie grondgebiedzaken, fractie Dorpsbelang
 • Community manager SonenBreugelVerbindt.nl (bezoldigd)
 • Directeur Jan Frans Brouwers Management and Consultancy (bezoldigd)
 • Hockeyclub Son: scheidsrechter
 • Lid provinciale staten Noord-Brabant, fractievoorzitter 50PLUS (Bezoldigd)

De heer Maurice van Doleweerd

 • Plaatsvervangend burgerlid raadscommissie grondgebiedzaken, fractie DorpsVISIE
 • Chauffeur Benelux bij Sanders / Fritom te Uden (Bezoldigd)

Mevrouw José Goossens-Junier

 • Voorzitter raadscommissie burgerzaken
 • Voorzitter Stichting Gemeenschapsvoorzieningen “De Gentiaan”
 • Lid Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel.

De heer Martien Merks

 • Plaatsvervangend burgerlid raadscommissie burgerzaken, fractie VVD
 • Directeur-eigenaar Oliver BV (bezoldigd)
 • Partner PatiëntWelzijn (bezoldigd)

De heer Stephen Philippi

 • Plaatsvervangend burgerlid raadscommissie burgerzaken, fractie DorpsVISIE
 • Adviseur Zorg en Wachtlijst Bemiddeling Coöperatie VGZ (bezoldigd)

De heer Bob van der Ven

 • Plaatsvervangend burgerlid raadscommissie grondgebiedzaken, fractie D66
 • Militair bij Koninklijke Landmacht (bezoldigd)

De heer Albert Vink

 • Plaatsvervangend burgerlid raadscommissie grondgebiedzaken, fractie CDA
 • Scriba Kerkenraad Protestantse Gemeente Sint-Oedenrode Son en Breugel
 • Lid bestuur/penningmeester IDO ( Interkerkelijk Diaconaal Overleg).
 • Secretaris/ Penningmeester MRIJ Studievereniging ZUID
 • Secretaris Bestuur CDA afdeling Son en Breugel
 • Lid Ledenraad AB Werkt Agrarische Bedrijfsverzorging (vacatievergoeding)
 • Lid Ledenraad Collectief Midden Brabant ANV ( Agrarische Natuurvereniging ) (vacatievergoeding).
 • Lid WAROMI Commissie ZLTO

De heer Ton van Vlerken

 • Burgerlid raadscommissie algemene zaken, fractie D66
 • Plaatsvervangend burgerlid raadscommissie burgerzaken
 • Secretaris KinderVakantieSpelweek Son
 • Lid activiteitencommissie parochiekoor Sint-Petrus’ Banden
 • Secretaris D66 Dommelvallei (Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Son en Breugel) en van de subafdelingen Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel.
 • Leraar basisonderwijs op basis van detachering (bezoldigd)

De heer ir. Rob Wilcke

 • Plaatsvervangend burgerlid raadscommissie burgerzaken, fractie PvdA/GroenLinks
 • Lid Bestuurswerkgroep PvdA Son en Breugel
 • Senior Projectmanager netwerkbeheerder Enexis (bezoldigd)

Peildatum: 30 december 2019