(Neven)functies gemeenteraad

Overzicht functies en nevenfuncties gemeenteraadsleden Son en Breugel

De (neven)functies naast het lidmaatschap van de gemeenteraad zijn onbezoldigd tenzij anders is vermeld.

Mevrouw Elly Brocken

 • Gemeenteraadslid, fractie Dorpsbelang
 • Fractievoorzitter
 • Lid Presidium
 • Lid raadscommissie algemene zaken

De heer drs. Willem Buurke

 • Gemeenteraadslid, fractie PvdA/GroenLinks
 • Lid raadscommissie burgerzaken
 • Plaatsvervangend lid raadscommissie grondgebiedzaken
 • Plaatsvervangend lid raadscommissie algemene zaken
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur WSD Boxtel
 • Bestuurslid PvdA/GroenLinks Son en Breugel
 • Vrijwilliger Zorgcentrum Berkenstaete Son en Breugel
 • Lid Vrijwilligersraad als vertegenwoordiger “De Landrijt” van Stichting Archipel te Eindhoven

De heer Joris van Dam

 • Gemeenteraadslid, fractie PvdA/GroenLinks
 • Fractievoorzitter
 • Lid presidium
 • Lid raadscommissie algemene zaken
 • Lid raadscommissie grondgebiedzaken
 • Manager Controlling energiebedrijf Essent (bezoldigd)

De heer Theo Groenemans

 • Gemeenteraadslid, fractie DorpsVISIE
 • Voorzitter raadscommissie grondgebiedzaken
 • Plaatsvervangend voorzitter raadscommissie burgerzaken
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur WSD Boxtel
 • Lid Gebruikersgroep Sonse bossen
 • Bewindvoerder / mentor bewoner Lunet zorg te Eindhoven

De heer Remco Heeren

 • Gemeenteraadslid, fractie DorpsVISIE
 • Lid raadscommissie grondgebiedzaken
 • Product Advisor Laboratory bij GC Europe NV (bezoldigd)

Mevrouw Helga Helders

 • Gemeenteraadslid, fractie DorpsVISIE
 • Lid raadscommissie burgerzaken
 • Lid werkgeverscommissie griffie

De heer drs. Henk Hulsen

 • Gemeenteraadslid, fractie CDA
 • Lid raadscommissie algemene zaken
 • Lid en tevens voorzitter werkgeverscommissie griffie
 • Docent Juridische Hogeschool Avans - Fontys (bezoldigd)
 • Voorzitter MC2, alumnivereniging universiteit Utrecht
 • Voorzitter Stichting CEMOS (Culturele en muzikale vorming in Son en Breugel)

De heer Jelle de Jong

 • Gemeenteraadslid, fractie DorpsVISIE
 • Fractievoorzitter
 • Lid presidium
 • Lid raadscommissie algemene zaken
 • Lid en tevens voorzitter Auditcommissie Son en Breugel
 • Eigenaar Jelle de Jong Play Learn Change (bezoldigd)

De heer ir. Camille Limpens

 • Gemeenteraadslid, fractie CDA
 • Fractievoorzitter
 • Lid presidium
 • Lid raadscommissie grondgebiedzaken
 • Lid Auditcommissie Son en Breugel
 • Project Manager Philips Health Care Best (bezoldigd)

De heer ing. Frans Meulenbroeks

 • Gemeenteraadslid, fractie DorpsVISIE
 • Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
 • Plaatsvervangend lid raadscommissie algemene zaken
 • Lid Raadstafel21 Metropoolregio Eindhoven
 • Teamleader Warehouse Famar Nederland B.V. (bezoldigd)

De heer ing. Don Pasanea

 • Gemeenteraadslid, fractie VVD
 • Lid raadscommissie burgerzaken
 • Plaatsvervangend lid raadscommissie grondgebiedzaken
 • Lid werkgeverscommissie griffie
 • Voorzitter RvC De Zorgboom
 • Zelfstandig consultant /coach /trainer voor MKB- en Grootbedrijven (bezoldigd)

De heer Marco Pulles

 • Gemeenteraadslid, fractie VVD
 • Lid raadscommissie grondgebiedzaken
 • Plaatsvervangend lid raadscommissie algemene zaken
 • Lid Raadstafel21 Metropoolregio Eindhoven

Mevrouw Marianne van der Putte-Verhoeven

 • Gemeenteraadslid, fractie DorpsVISIE
 • Voorzitter Vrouwenvereniging Scala
 • Voorzitter Buurtbeheer Hoogstraat / Oostelijk deel 't Eigen
 • Bestuurslid HOi-huis
 • Voorzitter werkgroep Vraag zoekt Antwoord

De heer drs. Peer Spooren

 • Gemeenteraadslid, fractie CDA
 • Voorzitter raadscommissie algemene zaken
 • Plaatsvervangend voorzitter raadscommissie grondgebiedzaken
 • Lid raadscommissie burgerzaken
 • Lid algemeen bestuur WSD Boxtel
 • Bestuurslid IVN Son en Breugel

De heer Eef van Turnhout

 • Gemeenteraadslid, fractie Dorpsbelang
 • Lid raadscommissie grondgebiedzaken
 • Plaatsvervangend lid raadscommissie burgerzaken
 • Plaatsvervangend lid raadscommissie algemene zaken
 • Plaatsvervangend lid Auditcommissie Son en Breugel
 • Directeur Turnhout Advies (bezoldigd)
 • Extern vertrouwenspersoon basisschool De Bloktempel
 • Bestuurslid Dorpsbelang

De heer ir. Kees Vortman

 • Gemeenteraadslid, fractie VVD
 • Fractievoorzitter
 • Lid presidium
 • Lid raadscommissie algemene zaken
 • Lid Auditcommissie Son en Breugel
 • Directeur / eigenaar Output Technology BV

Mevrouw Monique van Zwieten

 • Gemeenteraadslid, fractie D66
 • Fractievoorzitter
 • Lid presidium
 • Lid raadscommissie burgerzaken
 • lid raadscommissie grondgebiedzaken
 • Plaatsvervangend lid raadscommissie algemene zaken
 • Begeleidster Jeugdgemeenteraad Son en Breugel
 • Voorzitter Stichting mijn Kind is Anders
 • Ambassadeur Els Borst Netwerk Brainport D66

Peildatum: 18 februari  2020