(Neven)functies college B&W

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

Burgemeester Hans Gaillard 

Voortvloeiend uit de functie 

 Veiligheid

 • Lid Veiligheidsoverleg Politie Brabant-Oost
 • Voorzitter Driehoek Dommelstroom
 • Lid stuurgroep Mensenhandel – Oost Brabant
 • Lid bestuur Veiligheidsregio Zuidoost Brabant
 • Lid algemeen bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Regionale samenwerking

 • Plv. lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
 • Voorzitter bestuurlijk platform Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid stuurgroep Brainport Avenue
 • Lid adviescommissie Gulbergen
 • Lid algemeen bestuur Metropoolregio Eindhoven

Dommelvallei

 • Voorzitter bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei
 • Voorzitter Bijzonder Georganiseerd Overleg Dommelvallei

Overige

 • Voorzitter Stichting Stakenburgfonds
 • Lid kernbestuur Mayors for Peace Nederland
 • Lid comité van aanbeveling Bijna Thuis Huis MadeLief
 • Ambassadeur van Stichting 2109
 • Lid bestuurlijk netwerk Klimaatadaptatie en Water van de VNG
 • Voorzitter bestuur Fauna Beheer Eenheid Brabant (bezoldigd)

Wethouder John Frenken

Regionale samenwerking

 • Plv. lid bestuurlijk platform Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid algemeen bestuur GGD Brabant Zuidoost
 • Lid dagelijks bestuur financiën GGD 
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Overige

 • 1e loco-burgemeester

Wethouder Jan Boersma

Dommelvallei

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei

Overige

 • 2e loco-burgemeester
 • Directeur / eigenaar J. Boersma – Beheer B.V.(bezoldigd)  hieronder vallen:
  • Genovaria B.V.
  • Aduk Consulting B.V.
  • Pallas Euro Management B.V.

Wethouder Paul van Liempd

Regionale samenwerking

 • Plv. lid algemeen bestuur Metropoolregio Eindhoven
 • Lid algemeen bestuur WSD Boxtel
 • Lid dagelijks bestuur Regionaal Werkbedrijf (RWB)

Dommelvallei

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei

Overige

 • 3e loco-burgemeester
 • Directeur / eigenaar Myown B.V. (bezoldigd)
 • Directeur Smart Links B.V. (bezoldigd)
 • Algemeen bestuurslid PvdA Gewest Noord-Brabant

Wethouder Jos de Bruin

Regionale samenwerking

 • Plv. lid algemeen bestuur GGD Brabant Zuidoost

Overige

 • 4e loco-burgemeester
 • Directeur, eigenaar Jos de Bruin B.V. (stamrecht B.V.)
 • Penningmeester stg Ice4life (organiseren van spraakmakende evenementen t.b.v. verbetering kwaliteit van leven)
 • Lid coöperatieraad Sonenergie