Inloopuur gemeenteraad

Inloopuur bij de gemeenteraad

De gemeenteraad wil inwoners en organisaties eerder en beter betrekken bij de voorbereiding van besluiten die de raad neemt. De leden van de raad vinden het belangrijk te weten hoe over bepaalde plannen gedacht wordt. Zij willen bij het maken van plannen ook graag gebruik maken van de inbreng en kennis van inwoners, verenigingen en bedrijven.

Een inloopuur bij de gemeenteraad is een van de middelen om in gesprek te komen met inwoners, verenigingen en bedrijven. De raad luistert naar uw ideeën, wensen, vragen of gedachten. U krijgt in de week na het inloopuur een eerste reactie op uw inbreng.

Het inloop is vrij toegankelijk. Aanmelden voor een bijeenkomst is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd, zodat de gesprekspartners zich eventueel kunnen verdiepen in de onderwerpen.
Tijden het inloopuur kunt u op een informeler manier uw mening geven dan via het formele spreekrecht bij commissie- en raadsvergaderingen.

Wanneer en waar?

Een keer in de zes weken is een inloopuur van 19:00 – 20:00 uur voorafgaand aan een commissievergadering. De data en wisselende locaties van het inloopuur staan in de vergaderkalender.

Eerstvolgende bijeenkomst

De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdagavond 18 februari 2020 tussen 19.00 en 20.00 uur in De Vijverberg, Ruysdaelstraat 2 / Hoek Rembrandtstraat in Son.
Aanmelden voor het inloopuur kan bij de raadsgriffier Frans den Hengst  (email: f.denhengst@sonenbreugel.nl of griffie@sonenbreugel.nl).

Raadswerkgroep

De Raadswerkgroep bestuursstijl is ingesteld uit vertegenwoordigers van alle zes de fracties in de raad. De Raadswerkgroep staat open voor uw ideeën.
U kunt uw ideeën doorgeven aan burgemeester Hans Gaillard (email: h.gaillard@sonenbreugel.nl) en / of raadsgriffier Frans den Hengst (email: f.denhengst@sonenbreugel.nl of griffie@sonenbreugel.nl).