Verkeersstromenonderzoek Son en Breugel

September 2019

De gemeente Son en Breugel heeft onderzoek laten uitvoeren naar de verkeersstromen door de woonkern Son en Breugel. De onderzoeksopzet, - vragen en resultaten zijn opgenomen in het rapport ‘Verkeersstromenanalyse gemeente Son en Breugel’. Voor details verwijzen we naar het volledige onderzoeksrapport.

De resultaten worden meegenomen in het in 2020 op te stellen en in 2021 vast te stellen beleid. Het college van burgemeester en wethouders heeft op
17 september jongstleden kennis genomen van de resultaten. Deze onderzoeksresultaten worden nu ter kennisgeving aangeboden aan de raadscommissie grondgebiedszaken.

Samenvatting rapport

Lokaal verkeer

Het waarneempunt in de Veerstraat biedt als enige inzicht in zowel de omvang intern, herkomst-,  bestemmings-  als doorgaand verkeer. Tijdens het onderzoek was sprake van zo’n 15% lokaal verkeer in de Veerstraat. Het interne verkeer betreft verkeer dat via de Veerstraat rijdt en afkomstig is uit Breugel en een bestemming heeft in Son (of omgekeerd).

Herkomstverkeer

Uit het onderzoek blijkt dat de verplaatsingen vanuit de woonkern Son en Breugel naar een bestemming buiten het onderzoeksgebied ’s ochtends sterk georiënteerd zijn op de Gentiaanlaan (32%) en Bestseweg (26%). Bijna 60% van de automobilisten die dan hun dorp verlaten zijn georiënteerd op de A50 of N620. Een derde veelgebruikte weg om de woonkern te verlaten is de  Nieuwstraat (23%). Overdag is er per uur sprake van minder verkeersbewegingen door automobilisten die het dorp verlaten. Opvallend is een sterkere oriëntatie overdag op de Nieuwstraat (in vergelijking met Gentiaanlaan en Bestseweg). In de avondspits verlaten de automobilisten via meer verspreid (via meerdere wegen) de kern.

Bestemmingsverkeer

Uit het onderzoek blijkt ’s ochtends vanuit alle naderingsrichtingen autoverkeer van buiten het onderzoeksgebied naar de woonkern Son en Breugel plaats te vinden. De verkeersomvang op de Lieshoutseweg en Stakenburgstraat is het grootst. Overdag valt het gebruik van de Nieuwstraat op (32%), de Lieshoutseweg en Stakenburgstraat zijn dan (met 7 a 8%) beduidend minder frequent gebruikt. Overdag en ’s ochtends hebben per uur zo’n 750 a 800 voertuigen automobilisten een bestemming in de woonkern. ’s Avonds ligt dat aantal per uur met zo’n 1450 voertuigen beduidend hoger. Zo’n 75% van de automobilisten die dan hun dorp binnen komen maken gebruik van de Gentiaanlaan (27%), Nieuwstraat (25%) of Bestseweg (24%).

Doorgaand verkeer

De verkeersstromenanalyse laat duidelijk zien waar, wanneer en hoeveel binnen de woonkern van de gemeente Son en Breugel sprake is van doorgaand verkeer. Als ingezoomd wordt op de Waar-vraag, dan maakt het onderzoek duidelijk dat per uur de veruit grootste stroom doorgaand verkeer aanwezig is tussen de Lieshoutseweg en de A50 (op-afrit 8). Het gros van die verplaatsingen loopt via de tot op heden beleidsmatig gewenste route A50 - Gentiaanlaan – Planetenlaan - Lieshoutseweg v.v.. De parallele route door de woonkern (oost-west route) via o.a. Veerstraat wordt door doorgaand verkeer tussen A50 en Lieshoutseweg v.v. nauwelijks gebruikt.

’s Ochtends is er meer gemotoriseerd verkeer door Son en Breugel waargenomen richting A50 / Eindhoven en in de avondspits is dat beeld tegengesteld vrijwel identiek.

Verder blijkt een substantiële omvang aan doorgaand verkeer via de waarneempunten Bestseweg, Nieuwstraat en Stakenburgstraat door de woonkern te rijden. Het gaat daarbij om de top 3:

1.  Stakenburgstraat – Bestseweg v.v.;
2.  Lieshoutseweg – Nieuwstraat v.v.;
3.  Stakenburgstraat – Nieuwstraat v.v..

Vrachtverkeer

Naast het doorgaande personenverkeer is er ook doorgaand vrachtverkeer door de kern Son en Breugel geconstateerd. Een groot deel van dit vrachtverkeer verplaatst zich door de woonkern via de Gentiaanlaan en Planetenlaan. Uit het onderzoek blijkt er ook enig doorgaand vrachtverkeer af te wikkelen door de zonale geslotenverklaring in de woonkern Son en Breugel. Dit verkeer heeft bij de verplaatsing een verkeersovertreding begaan. Op korte termijn wordt bezien of de beschikbaar gekomen nieuwe gegevens kunnen worden gebruikt voor gerichtere handhavingsinzet.

Het volledige onderzoekssrapport (in 3 delen) vind u hieronder: