Rapport enquête afvalinzameling Son en Breugel gereed

Evaluatie beleid afvalinzameling medio 2020

Onafhankelijk onderzoeksbureau De AfvalSpiegel heeft voor de gemeente Son en Breugel een onderzoek uitgevoerd over afvalinzameling onder inwoners van laagbouw, hoogbouw en inwoners van ’t Zand.

Het onderzoek beschrijft hoe de inwoners de diverse manieren van afval inzamelen binnen Son en Breugel ervaren. Deze ervaringen zijn belangrijk om te bepalen welke maatregelen de gemeente kan nemen om de hoeveelheid afval te verminderen.

De gemeente Son en Breugel wil toe naar minder restafval en meer afvalscheiding. Om dat te realiseren zijn verbeteringen in de afvalinzameling nodig. Het beleid wordt medio 2020 onder de loep genomen om te kijken of dit aangepast moet worden. Daarbij betrekt de gemeente inwoners en/of vertegenwoordigers van inwoners.

Het rapport Enquête afvalinzameling Son en Breugel vindt u hieronder.

De enquête bevatte vragen over de ervaringen met de huis-aan-huis inzameling van de verschillende afvalstromen, zoals het restafval (grijze container of ondergronds inzamelen), oud papier en PMD (plastic, metaal en drankkartons). Maar ook werd gevraagd naar de ervaringen met zwerfafval en de milieustraat. De enquête kon schriftelijk of digitaal worden ingevuld, deelname was anoniem en de gegevens zijn vertrouwelijk behandeld.