Onderhoud trottoirs

In de periode tot 1 januari 2021 wordt onderhoud uitgevoerd aan de trottoirs van onderstaande stratenlijst. Na deze omvangrijke operatie zijn de trottoirs in ons dorp op het gewenste onderhoudsniveau en goed & veilig begaanbaar.

Het werk wordt uitgevoerd zeven clusters van straten waarvan er drie in 2019 en de rest in 2020 worden opgepakt. Voorafgaand ontvangen aanwonenden een uitnodiging voor een buurtschouw van wethouder Jan Boersma over het voetpadenonderhoud. 

In 2019 komen de clusters (delen van) straten aan de beurt:

“Oud Breugel”  : Brouwerstraat, Piet Heinlaan, Beemstraat, St Genovevastraat

“’’t Harde Ven” : Plesmanlaan, Krophollerstraat en Vijverlaan

‘’Son Zuid’’      : De Bontstraat, Schoolstraat en Wilhelminalaan

Voor 2020 staan stratenclusters : ‘’Breugel Noord’’, “Omgeving Plusmarkt”, “Rivierenbuurt” en ‘’Breeakker” in de voorlopige planning. 


Stratenoverzicht voor gepland onderhoud van trottoirs:  

Breugel Noord  (2020)

 Van

Tot

Marsstraat

Breugel

Mercuriusstraat

Venuslaan

trottoir links

Mercuriusstraat

Breugel

Evertsenlaan

Nijnselseweg

trottoir links

Nijnselseweg

Breugel

Evertsenlaan

Uranuslaan

trottoir links

Planetenlaan

Breugel

Piet Heinlaan

Nijnselseweg

trottoir rechts

Planetenlaan

Breugel

Piet Heinlaan

Nijnselseweg

trottoir rechts

Thorbeckelaan

Breugel

Kuyperstraat

Troelstrastraat

trottoir rechts

Thorbeckelaan

Breugel

Troelstrastraat

Piet Heinlaan

trottoir rechts

Oud Breugel   (2019)

 Van

Tot  

Beemdstraat

Breugel

Doormanlaan

St.Isidorusstraat

trottoir links

Brouwerstraat

Breugel

v.d.Elsenstraat

Hsnr.18

trottoir rechts

St. Genovevastraat

Breugel

Beemdstraat

Veerstraat

trottoir links

St. Genovevastraat

Breugel

Beemdstraat

Veerstraat

voetgangersgebied

Piet Heinlaan

Breugel

Doormanlaan

Evertsenlaan

trottoir links

Pieter Brueghelplein

Breugel

Veerstraat

v.d.Elsenstra

voetgangersgebied

Omgeving Plusmarkt  (2020)

 Van

Tot 

Vliehors

Son-Noord

hsnr.50

Walcherenlaan

voetpad

Vliehors

Son-Noord

Hsnr.1

Vlielandlaan

voetgangersgebied

Vlielandlaan

Son-Noord

Afrikalaan

Walcherenlaan

trottoir rechts

Brabantlaan

Son-Noord

Aziëlaan

Amerikalaan

trottoir links

Brabantlaan

Son-Noord

Aziëlaan

Amerikalaan

voetpad

Brabantlaan

Son-Noord

Aziëlaan

Amerikalaan

voetpad

Elbelaan

Son-Noord

Peellaan

Seinelaan

trottoir links

Elbelaan

Son-Noord

Peellaan

Seinelaan

trottoir rechts

Elbelaan

Son-Noord

Peellaan

Sonniuswijk

voetpad

Meierijlaan

Son-Noord

Aziëlaan

Peellaan

trottoir rechts

Oderlaan

Son-Noord

Hsnr.48

Sloot

voetpad

Oderlaan

Son-Noord

Hsnr.42

Sloot

trottoir rechts

Peellaan

Son-Noord

Aziëlaan

Hsnr.83

trottoir rechts

Peellaan

Son-Noord

Meierijlaan

Afrikalaan

trottoir links

Rivierenbuurt   (2020)

Van

Tot

Rhonelaan

Son-Noord

Hsnr.26

Hsnr.66

trottoir links

Seinelaan

Son-Noord

Australielaan

Marnelaan

trottoir rechts

Seinelaan

Son-Noord

Australielaan

Marnelaan

voetpad

Seinelaan

Son-Noord

Marnelaan

Rhonelaan

trottoir links

Seinelaan

Son-Noord

Marnelaan

Rhonelaan

voetgangersgebied

Seinelaan

Son-Noord

Rhonelaan

Hsnr.45

trottoir rechts

Seinelaan

Son-Noord

Hsnr.28

Hsnr.23

trottoir links

Weserlaan

Son-Noord

Elbelaan

Hsnr.17

voetpad

Weserlaan

Son-Noord

Hsnr.17

Afrikalaan

trottoir rechts

t Harde Ven   (2019)

 van

 Tot

van Goyenstraat

Son-Midden

Ruysdaelstraat

Dr.Berlagelaan

voetpad

Hendrik Veenemanstraat

Son-Midden

Nachtegaallaan

Vijverlaan

trottoir rechts

Krophollerstraat

Son-Midden

Rembrandtlaan

Dudokstraat

trottoir rechts

Plesmanlaan

Son-Midden

Fietspad in bocht

Dr.Berlagelaan

trottoir links

Plesmanlaan

Son-Midden

Fietspad in bocht

Dr.Berlagelaan

trottoir links

Vijverlaan

Son-Midden

Europalaan

H.Veenemanstraat

trottoir rechts

Vijverlaan

Son-Midden

Europalaan

H.Veenemanstraat

voetpad

Breeakker   (2020)

Van  

Tot  

Dommelpas

Son-Midden

Koekoeklaan

Dommel (incl.brug)

voetgangersgebied

Heriklaan

Son-Midden

Meldelaan

Bremlaan

voetpad

Hulstlaan

Son-Midden

Bremlaan

Lupinelaan

trottoir links

Hulstlaan

Son-Midden

Bremlaan

Lupinelaan

trottoir rechts

Klaprooslaan

Son-Midden

Hoefbladlaan

Hsnr.1.

voetpad

Nachtegaallaan

Son-Midden

Varenlaan

Ganzenbloemlaan

trottoir rechts

Wilhelminalaan

Son-Midden

Breeakkerstraat

Oranjestraat

trottoir links

Son Zuid   (2019)

van 

Tot  

de Bontstraat

Son-Zuid

Stokroosstraat

Asterstraat

voetpad

de Bontstraat

Son-Zuid

Huisnr.30

Crocusstraat

voetpad

Schoolstraat

Son-Zuid

Nieuwstraat

Kloosterstraat

trottoir links

Wilhelminalaan

Son-Zuid

H.Veenemanstraat

Breeakkerstraat

trottoir links