Kroonringen

Kroonringenactie tegen zwerfvuil van start

Het college heeft besloten om gratis kroonringen voor de PMD-zakken beschikbaar te stellen. U kunt zelf, samen of in overleg met uw buren, de kroonringen aan een lantaarnpaal bevestigen en de PMD-zakken er aan ophangen. Overleg vooraf met uw buren over de meest geschikte locatie(s) in uw straat.

Hebt u belangstelling voor een kroonring? Dan kunt u die gratis afhalen bij de publieksbalies (locatie Rembrandtstraat, tegenover de vijver) of zich melden bij
SonenBreugelVerbindt. SonenBreugelVerbindt participeert in de campagne en heeft onder andere tijdens de Burendagen in september ook kroonringen uitgereikt

Er is al veel belangstelling onder de inwoners. Inmiddels zijn er bij SonenBreugelVerbindt en bij de balie van het gemeentehuis al vele kroonringen besteld.