Kroonringen tegen zwerfvuil

De gemeente Son en Breugel maakt al een aantal jaren gebruik van PMD-zakken voor de inzameling van P(lastic), M(etaal) en D(rankkartons). Met enige regelmaat ontvangt de gemeente klachten van inwoners over het wegwaaien van zakken en kapot gereden of open getrokken zakken door vandalen of dieren. Dat veroorzaakt overlast in de vorm van stank en zwerfvuil.

Om een net straatbeeld te bevorderen en om overlast door stank en zwerfvuil tegen te gaan stelt de gemeente gratis kroonringen beschikbaar, waaraan de PMD-zakken opgehangen moeten worden. Inwoners kunnen de ringen in overleg met hun buren aan lantaarnpalen bevestigen. Deze kroonringen moeten voorkomen dat de zakken wegwaaien

De kroonringen zijn beschikbaar vanaf het 3e kwartaal 2019 en Son en Breugel Verbindt gaat het gebruik door bewoners extra onder de aandacht brengen, o.a. tijdens hun activiteiten rondom Burendag. Over de spelregels voor het bevestigen van de kroonringen volgt in augustus meer informatie.