Jeugdgemeenteraad wil autoloze dag bij basisscholen

De Jeugdgemeenteraad (JGR) is eind januari weer bij elkaar gekomen en de leden hebben onder andere besluiten genomen over de aanpak van gevaarlijke verkeersituaties.
Zij hebben besloten dat er eind mei/begin juni een autoloze dag georganiseerd gaat worden bij basisschool De Harlekijn en De Bloktempel. Zij gaan verder werken aan een compleet plan, met o.a. een presentatie, verkeersles van de Boa’s, een tekenwedstrijd, kraampjes en brieven en posters. Zij hopen dat nog meer scholen mee gaan doen.
Zij hebben ook besloten een brief te sturen aan de gemeenteraad over de verkeersproblemen die zij zien en meemaken in de Nieuwsstraat.

Aandacht voor gevaarlijke verkeerssituaties

De JGR Son en Breugel maakt zich zorgen over de verkeersituatie rondom de scholen en in de Nieuwstraat. De leden van de raad hebben in de afgelopen periode hard gewerkt aan plannen en oplossingen voor deze gevaarlijke situaties.

Verkeersituatie scholen

De JGR werkt al een tijdje aan de verbetering van de verkeersveiligheid rondom de scholen. Het belangrijkste probleem is dat te veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen. De verkeersituatie is daardoor voor kinderen onveilig.

Verkeerssituatie Nieuwstraat

De JGR maakt zich zorgen over de gevaarlijke verkeerssituatie in de Nieuwstraat. De leden horen en zien regelmatig dat kinderen, en ook volwassenen, niet veilig kunnen oversteken.

Begeleiders gezocht!

Een aantal begeleiders/vrijwilligers helpt de leden van de JGR met de uitwerking van hun projecten. De JGR is nog zoek naar nieuwe begeleiders. Op www.sonenbreugel.nl bij begeleiding jeugdgemeenteraad staat meer informatie over onder andere taken en kenmerken.

Meer informatie over de JGR

De leden van de JGR worden jaarlijks gekozen tijdens verkiezingen op alle basisscholen van Son en Breugel. De JGR bestaat uit een leerling van groep 8 en een leerling van groep 7 van iedere basisschool, dus twee per school. De leden zitten twee jaar in de raad. De JGR vergadert 6 keer per jaar op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar: iedereen is van harte welkom. Tussendoor werken de leden samen met hun begeleiders in groepjes aan projecten, een- hooguit tweemaal per maand. Burgemeester Gaillard is voorzitter van de JGR.