Burgerinitiatief

Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief is een uitgewerkte vorm van het petitierecht (het grondwettelijk gegarandeerde recht van een ieder om bij het bevoegde gezag verzoeken in te dienen). Het verschilt ervan doordat de raad zich verplicht door burgers - procedureel correct - ingediende onderwerpen of voorstellen op zijn agenda te zetten en te behandelen. Het burgerinitiatief kan op die manier de participatie en betrokkenheid van burgers vergroten en geeft hen de mogelijkheid direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Onderwerpen die de gemeenteraad naar hun idee zou moeten agenderen, maar die door de raad (nog) niet zijn opgepakt, kunnen met inachtneming van bepaalde voorwaarden op de raadsagenda worden geplaatst.

In de huidige situatie hebben burgers natuurlijk al verschillende mogelijkheden om te participeren in politieke besluitvormingsprocessen, zoals bijvoorbeeld via inspraak. Met het burgerinitiatief wordt echter een instrument geïntroduceerd waarmee burgers een nieuw onderwerp of voorstel kunnen agenderen in de raad. De raad moet vervolgens over dit punt beraadslagen, mits aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

Voor meer informatie over de verordening of de toelichting op de verordening burgerinitiatief? 

U kunt hier het formulier voor het verzoek tot een burgerinitiatiefvoorstel downloaden.

U kunt hier het formulier voor ondersteuningsverklaringen downloaden.