Bestuurlijke toekomst

De Commissie Algemene Zaken heeft in de vergadering van 11 oktober  advies gegeven over de Bestuurlijke Toekomst. De Raad zal hierover op 2 november 2017 een definitief besluit nemen. Zie sonenbreugel.raadsinformatie.nl voor de voorbereiding van de volgende vergadering(en) van de gemeenteraad.

Het project is een vervolg op de visie op de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel 2014-2015. Er is een eerste verkenning geweest van Son en Breugel – Nuenen in 2016. In 2017 zijn andere varianten bekeken en die zijn terug te lezen in de “Globale verkenning scenario’s bestuurlijke toekomst”.  In de commissie Algemene Zaken op 8 maart jl. is afgesproken om drie varianten verder uit te diepen;  Zelfstandig blijven, een fusie met Nuenen of een fusie met Eindhoven. Zie hiervoor de samenvatting Globale Verkenning en de documenten hieronder. Op 7 juni is de participatie over het project onder de noemer ‘Son en Breugel: Spreek je uit!’ in dezelfde commissie aan de orde geweest. Dat was de oordeelsvormende fase die toen is afgesloten. De besluitvorming is vervolgens uitgesteld tot oktober/november.

De provincie Noord- Brabant  heeft op 12 juli besloten over te gaan tot de Arhi-procedure volgens deze Wet algemene regels herindeling . Vanaf 28 augustus is zij gestart met de gesprekken met de gemeenten Son en Breugel, Nuenen en Eindhoven. Informatie hierover kunt u lezen op de website van de Provincie Noord Brabant.