Begroting

De (ontwerp)begroting 2019-2022 is online te bekijken. Ook de begroting 2018-2021 staan op de nieuwe website voor begrotingen.

De ontwerpbegroting voor 2019-2022 is op 27 september aan de gemeenteraad aangeboden. Het raadsvoorstel van het College van burgemeester en wethouders wordt in delen besproken in de drie openbare raadscommissies op 22, 23 en 24 oktober en vastgesteld door de gemeenteraad op donderdag 8 november 2018.

Vanaf 12 oktober vindt u op de startpagina van de online begroting 2019-2022 een korte film, waarin de begroting toegankelijk wordt toegelicht.

In het huis-aan-huisblad van 17 oktober vindt u een samenvatting van de begroting in de vorm van "De Begrotingskrant 2019".